Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

fi sv en
Sök

Användarvillkor och information om tjänsten

Webbplatsen för årsberättelsen är Statens revisionsverks webbtjänst. Revisionsverkets kommunikationsavdelning administrerar tjänsten och ansvarar för den tekniska utvecklingen av den.

Innehåll läggs ut i webbtjänsten på finska, svenska och engelska. Det engelskspråkiga innehållet kan vara mer begränsat än det finskspråkiga innehållet.

Kakor

Vi använder kakor för att kunna utveckla vår webbplats så att den ger besökare bättre service. När användaren fortsätter använda webbplatsen godkänner denne också användningen av kakor.

Piwik lagrar anonym information om besökare. Användaren kan inaktivera Piwik Analytics-uppföljningen genom att följa tjänsteleverantörens instruktioner. Webbplatsens tillgänglighet mäts med Siteimprove.

Behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningar

Statens revisionsverk behandlar de personuppgifter som du uppger noggrant, lagenligt och med skydd av den personliga integriteten.

I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs de uppgifter som finns i Statens revisionsverks personregister samt ändamålet med användningen av uppgifterna, regelmässigt utlämnande av uppgifter och principerna för skyddet. Dataskyddsbeskrivningarna innehåller även kontaktuppgifter och information om de registrerades rättigheter.

Med personregister avses en sådan helhet av personuppgifter där personuppgifter används för ett och samma ändamål. Allmänna dataskyddsförordningen kräver att det finns en dataskyddsbeskrivning för registret.

Dataskyddsbeskrivning för webbtjänstens kontaktuppgifter (PDF)

Revisionsverkets dataskyddsombud är Tuomo Salminen.

Informationssäkerhet

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, kan du anmäla den till revisionsverkets registratorskontor på kirjaamo@vtv.fi eller med responsblanketten.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till det material som finns i tjänsten tillhör Statens revisionsverk, om inget annat anges. Textmaterialet på webbplatsen får användas och länkar till webbplatsen skapas fritt, förutsatt att källan anges.

Upphovsrätten till fotografier, visualiseringar och annat bildmaterial tillhör fotografer, dem som har tagit fram bilderna eller revisionsverket. En överenskommelse om användning av detta material ska alltid ingås särskilt med webbredaktionen.

Det är förbjudet att använda personalens kontaktuppgifter för kommersiella syften, som all slags direktmarknadsföring.

Ansvar

Statens revisionsverk ansvarar för innehållet i webbtjänsten och strävar efter att hålla det så aktuellt som möjligt. Upptäckta fel korrigeras om möjligt ofördröjligen. Redaktionen ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas till följd av tillämpning av informationen i tjänsten.

Revisionsverket ansvarar till inga delar för innehållet eller funktionen i andra webbtjänster som användaren kan gå till via revisionsverkets tjänst. När användaren går till en länkad webbplats godkänner denne att webbplatsen inte administreras av revisionsverket och att revisionsverket inte kan påverka innehållet på webbplatsen.

Respons

Du kan ge respons med responsblanketten.

Ladda ner årsberättelsen (pdf)