Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

fi sv en
Sök

Utmaningarna i de offentliga finanserna kräver samspel inom förvaltningen

Effektivitet och god skötsel av finanserna kan inte åstadkommas utan samspel mellan förvaltningsområdena. Dessutom behövs planmässighet samt konkreta och mätbara mål.

På webbplatsen har Statens revisionsverks viktigaste slutledningar om tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen samt en översikt över verkets verksamhet under det gångna året sammanställts.

Vi riktar in revisionen på förvaltningsreformer och på att få balans i statsfinanserna

Utmaningarna för Finlands offentliga finanser är avsevärda. Vid kommande revisioner fäster Statens revisionsverk särskild uppmärksamhet vid reformer av den offentliga verksamheten och åtgärder som stödjer balansen i statsfinanserna, berättar revisionsverkets generaldirektör i sitt anförande.

Reformen av den sociala tryggheten och stödet för näringslivet kräver att man behärskar helheter

Långsiktiga mål ställs upp för ändringarna i förmånssystemen samt för åtgärderna som stödjer den ekonomiska tillväxten. I beredningen borde man dock bättre kunna förutse kostnaderna för reformerna samt beakta det stöd, den styrning och den uppföljning som verkställandet kräver.

De statliga ämbetsverken presenterar huvudsakligen riktiga och tillräckliga uppgifter i sina bokslut

Vid redovisningsrevisionen observerades fortfarande många förfaranden som stred mot budgeten. Det fanns också fler brister i den interna kontrollen än året innan. Av de granskade ämbetsverken fick hela 28 procent en anmärkning från Statens revisionsverk.

En fungerande förvaltning behöver planmässighet och konkreta mål

En god förvaltning av statsfinanserna kräver planmässighet. Tillräckligt konkreta och långsiktiga mål skapar en grund för att förvaltningsverksamheten, samt dess resultat och ekonomiska effekter ska kunna styras och följas upp.

Revisionsverket fokuserar på sina lagstadgade uppgifter och förbereder sig för nya

Förvaltningen tar till sig revisionsverkets rekommendationer: över 80 procent av dem har verkställts antingen helt eller delvis under de två senaste åren. Statens revisionsverks övriga uppgifter stödjer demokratin, hållbarheten i de offentliga finanserna och medborgarnas tillit till förvaltningen. Under de närmaste åren breddas vårt uppgiftsfält.
Ladda ner årsberättelsen (pdf)