Siirry sisältöön

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

fi sv en
Hae

Keskusteluja ajankohtaisista talouden ja työllisyyden hoidon kysymyksistä

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) järjesti lokakuussa kaksi paneelikeskustelua, joissa pureuduttiin sekä koronakriisin aiheuttamiin että rakenteellisiin talouden ja työllisyydenhoidon haasteisiin. Tälle sivulle on koottu otteita näistä paneelikeskusteluista.

Paneeli 1: Koronakriisin vaikutukset sote- ja työvoimapalveluihin sekä työllisyystoimien vaikutukset julkiseen talouteen

Video: koronakriisin vaikutukset sote- ja sotu-uudistusten valmisteluun

Koronakriisin kokemukset ovat vaikuttaneet sote-uudistuksen valmisteluun ja varautumiseen maakunnissa. Myös vaikutus lomautettujen ja työttömien määrään ja sitä kautta työvoimapalvelujen järjestämiseen on ollut mittava. Panelistit arvioivat julkisen talouden kannalta myös valtion tekemiä panostuksia etuuksiin ja palveluihin sekä yritysten ja kuntien tukemiseen.


Video: uudistusten ja työllisyydenhoidon taloudelliset vaikutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistus on merkittävä sosiaaliturvamenojen hillinnän kannalta. Onnistuneet työllisyystoimet ovat ratkaisevassa asemassa julkisen talouden vahvistamisessa.


Video: etuuksien ja palvelujen yhteensovittaminen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat ja käyttävät useita erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Panelistit pohtivat viranomaisten yhteistyötä palvelujen järjestämisessä erityisesti näiden ihmisten kannalta.

Keskustelijat paneelissa:
Osastopäällikkö Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaaliturvakomitean pj. Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (etäyhteydellä)
Hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö
Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö
Keskusteluja luotsasi johtaja Anna-Liisa Pasanen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Paneeli 2: Keinoja julkisen talouden vakauttamiseen ja koronakriisin velkaantumisen riskit

Video: talousarvioesitys 2021 ja vakautus

Toisessa paneelissa keskustelijat arvioivat muun muassa vuoden 2021 budjettiesitystä ja sen yhteydessä tehtyjä työllisyystoimia keinoina vakauttaa julkinen talous vuosikymmenen loppuun mennessä.


Video: velkakestävyys ja finanssipolitiikan liikkumavara

Suomen valtio kuten muutkin maat velkaantuvat koronakriisissä. Toistaiseksi korkotaso on hyvin alhainen, mutta millaisia riskejä velan tason nousu tuo Suomelle ja euroalueelle?


Video: julkisen talouden ehdolliset vastuut

VTV on tarkastuksissa kiinnittänyt huomiota julkisen talouden ehdollisiin vastuisiin. Panelistit keskustelevat vastuiden huomioinnista ja eduskunnan tiedonsaannista.

Keskustelijat paneelissa:
Kansanedustaja Mari Holopainen
Työelämäprofessori Martti Hetemäki, Helsinki GSE
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, TELA ry
Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA
Paneelikeskustelun vetäjänä toimii johtaja Matti Okko Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Lataa vuosikertomus (pdf)