Siirry sisältöön

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

fi sv en
Hae

Huomautusten määrä visualisoituna


Tilintarkastuksen havainnot vuosilta 2019–2021

Visualisointi – Tilintarkastuskertomus visualisoituna: huomautukset

Kuviosta voit tarkastella Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastushavaintoja vuosilta 2019–2021. Kuvion tiedot perustuvat kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuskertomuksiin, ja siinä kerrotaan

 1. onko tilinpäätöksissä esitetty oikeat ja riittävät tiedot
 2. onko kirjanpitoyksiköiden sisäinen valvonta toimivaa
 3. ovatko kirjanpitoyksiköt noudattaneet talousarviota
 4. onko kirjanpitoyksikkö velvoitettu ilmoittamaan, mihin toimiin se on ryhtynyt saamansa huomautuksen johdosta.

Kuviosta näet, mitkä kirjanpitoyksiköt ovat saaneet huomautuksia edellä mainituista asioista (”Näytä huomautukset”). Huomautuksiin johtaneet syyt saat näkyviin napsauttamalla kirjanpitoyksikön nimeä.

VANHAA: Huomautusten määrä on hieman laskenut kolmessa vuodessa, sillä

 • vuonna 2019 huomautuksen sai xx kirjanpitoyksikköä,
 • vuonna 2020 huomautuksen sai xx kirjanpitoyksikköä
 • vuonna 2021 huomautuksen sai xx kirjanpitoyksikköä.

VANHAA: Tarkastettavien kirjanpitoyksiköiden määrä voi vaihdella vuosittain: viime vuosina niitä on ollut hieman yli 60 vuodessa. Huomautuksen on siten saanut vuosina 2018–2019 joka neljäs kirjanpitoyksikkö ja vuonna 2017 peräti joka kolmas kirjanpitoyksikkö.

VANHAA: Kahdeksan kirjanpitoyksikköä on saanut huomautuksen joka vuosi vähintään viimeisen kolmen vuoden ajan.

Vuoden 2021 tilintarkastuksessa useamman kuin yhden huomautuksen saivat

 • Ahvenanmaan valtionvirasto
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
 • Väylävirasto
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

VANHAA: Tarkastusvirasto velvoitti vuodelta 2019 kaksi kirjanpitoyksikköä ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet korjatakseen huomautukseen johtaneen asiantilan.

VANHAA: Väyläviraston tuli ilmoittaa, miten se pyrkii korjaamaan puutteet, jotka liittyvät Traffic Management Finland Groupille siirtyvän keskeneräisen omaisuuden käsittelyyn, hankeuusjaon budjetointiin ja seurantaan sekä kirjanpidon tositteiden tietoihin ja järjestämiseen.

VANHAA: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tuli puolestaan ilmoittaa, miten se aikoo korjata puutteet keskitetysti hoidettavien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sisäisessä valvonnassa.

Lisätietoja antaa

Sami Kummila
Tilintarkastuspäällikkö
Lataa vuosikertomus (pdf)