Siirry sisältöön

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

fi sv en
Hae

Julkisen talouden haasteet kysyvät hallinnolta yhteispeliä

Tehokkuutta ja hyvää taloudenhoitoa ei voi saada aikaan ilman hallinnonalojen yhteispeliä. Lisäksi tarvitaan suunnitelmallisuutta sekä konkreettisia ja mitattavia tavoitteita.

Sivustolle on koottu Valtiontalouden tarkastusviraston keskeiset johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta sekä katsaus viraston toiminnasta kuluneen vuoden ajalta.

Suuntaamme tarkastusta hallinnon uudistuksiin ja valtiontalouden tasapainottamiseen

Suomen julkisen talouden haasteet ovat merkittävät. VTV kiinnittää tulevissa tarkastuksissa erityistä huomiota julkisen toiminnan uudistuksiin sekä valtiontalouden tasapainoa tukeviin toimiin, kertoo tarkastusviraston pääjohtaja puheenvuorossaan.

Sosiaaliturvauudistus ja elinkeinoelämän tuki vaativat kokonaisuuksien hallintaa

Etuusjärjestelmien muutoksille ja talouskasvua tukeville toimille asetetaan pitkän aikavälin tavoitteita. Valmistelussa tulisi kuitenkin kyetä paremmin ennakoimaan uudistusten kustannukset sekä huomioimaan toimeenpanon vaatima tuki, ohjaus ja seuranta.

Valtion virastot esittävät tilinpäätöksissään pääosin oikeat ja riittävät tiedot

Tilintarkastuksessa havaittiin edelleen paljon talousarvion vastaisia menettelyitä. Myös sisäisen valvonnan puutteita oli edellisvuotta enemmän. Tarkastetuista virastoista peräti 28 prosenttia sai VTV:ltä huomautuksen.

Toimiva hallinto tarvitsee suunnitelmallisuutta ja konkreettisia tavoitteita

Valtiontalouden hyvä hoito edellyttää, että hallinto toimii suunnitelmallisesti. Riittävän konkreettiset ja pitkäjänteiset tavoitteet luovat perustan sille, että hallinnon toimintaa, sen tuloksellisuutta ja taloudellisia vaikutuksia voidaan ohjata ja seurata.

Tarkastusvirasto keskittyy lakisääteisiin tehtäviinsä ja valmistautuu uusiin

Tarkastussuosituksiin tartutaan hallinnossa hyvin: yli 80 prosenttia on toimeenpantu joko kokonaan tai osittain kahden viimevuoden aikana. VTV:n muut tehtävät tukevat demokratiaa, julkisen talouden kestävyyttä ja kansalaisten luottamusta hallintoon. Lähivuosina tehtäväkenttämme laajenee.
Lataa vuosikertomus (pdf)